Het verschil tussen de NEN 1010 en de NEN 3140

NEN 1010 en NEN 3140 zijn allebei normen voor de veiligheid van elektrische apparaten onder laagspanning. Onder laagspanning worden maximale spanningen van 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning verstaan. Deze normen zijn geen voorschriften van de overheid, maar richtlijnen en praktische afspraken die door de markt zijn gemaakt om de markt zo veilig mogelijk te houden. Op het eerste gezicht lijken deze twee erg op elkaar, maar toch zijn dit twee verschillende keuringen.

Wat is de NEN 1010?

De NEN 1010 is een veiligheidsbepaling voor elektrische apparaten die laagspanning gebruiken die wordt aangeraden sinds het Bouwbesluit van 2003. De NEN 1010 is onder andere van toepassing op woningen, kantoren, openbare gebouwen, camping gebouwen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en tijdelijke gebouwen. Bij tijdelijke gebouwen kunt u denken aan de kermis, een bouw- of festivalterrein.

Apparaten, installaties en gebouwen moeten allereerst veilig worden ontworpen en dit is waar de NEN 1010 zich op richt. Als er vanaf de ontwerpfase al zorgvuldig op veiligheid wordt gelet, is het makkelijker om een veilig product te produceren.

Wat is de NEN 3140?

De NEN 3140 is een vervolg van de NEN 1010. Bij een NEN 3140 worden elektrische machines onder laagspanning in bedrijfspanden gekeurd. Dit zijn de elektrische installaties, machines en gereedschappen die worden gebruikt in bouwplaatsen, schepen, fabrieken enzovoort. Een NEN 3140 inspectie kunt u periodiek laten uitvoeren, maar kan ook om de hoek komen kijken als er een ongeval of klacht aan het licht komt. De verzekering, Arbowet, Zorgplicht of Risico-inventarisatie kunnen dan kijken naar de staat van de apparaten en installaties. Hoe vaak u deze keuring nodig heeft, hangt van de soort machines, de leeftijd en het gebruik van de machines af.

Bij een NEN 3140 keuring wordt gekeken naar deze negen uitgangspunten:

  • Veilige bedrijfsvoering
  • Het personeel
  • De organisatie
  • De communicatie
  • De werkplek
  • Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
  • De tekeningen en documenten
  • De waarschuwingsborden
  • De voorzieningen voor noodsituaties.

Wat zijn dus de verschillen?

De NEN-bepalingen zijn dus complementair aan elkaar. Het grote verschil zit in het feit dat de NEN 1010 van toepassing is op nieuwe apparaten en de NEN 3140 op bestaande apparaten. Simpel gezegd focust de NEN 1010 zich op de fabrikanten en de NEN 3140 zich op de gebruikers.

Waarom u beide keuringen nodig heeft

Voor een keuring heeft u een Keuringsmeester en een installatietesters nodig. Dit zijn apparaten die op basis van de veiligheidsnormen kunnen controleren of een apparaat, machine of installatie veilig is. De NEN 1010 keurt dus apparaten en installaties op het moment dat deze geproduceerd worden. Maar door de jaren heen zullen machines en apparaten slijten. Hierdoor kunnen ze minder veilig worden en daarom is het van groot belang om regelmatig een NEN 3140 keuring te laten doen.